ספרים

שמע עולם שמע יהודי

שמע עולם שמע יהודי

רכישה

בספר זה הרב מאיר כהנא מציג באופן מרתק את ההסטוריה המופלאה של עם ישראל במטרה ללמד את שורשי הציונות ואת יסודות היהדות. בסגנונו המיוחד מראה הרב כהנא שהיהדות והציונות – חד הן. בתוך כך מדגיש הרב את תפקידו המיוחד של עם ישראל וקורא לכל יהודי לחזור אל מקורותיו
מאור הפרשה

מאור הפרשה

רכישה

חדש – מאור הפרשה – הרב כהנא ובנימין כהנא הי”ד על פרשות השבוע והמועדים. יוצא לאור לקראת יום השנה השלושים של הרב כהנא.
אור הרעיון

אור הרעיון

רכישה

ספר יסוד במחשבת ישראל! הספר האחרון שהרב כתב בשנה האחרונה לחייו כאשר הוא משקיע את כל כולו בכתיבת הספר. הספר מקיף את נושאי הרעיון היהודי בהרחבה ובפירוט רב.
לשכים בעינכם

לשכים בעינכם

רכישה

את הספר "לשכים בעינכם" כתב הרב בשבתו במעצר מנהלי בכלא רמלה בשנת תש"ם (1980). הספר דן בבעיה הערבית בא"י, ובפתרון המוסרי והצודק לבעיה זו. המעיין בספר עומד המום, מול הראיה המפוכחת והניתוח המבריק, של מה שקרה ומה שעוד עתיד להתנפץ מול עיננו.
פירוש המכבי

פירוש המכבי

רכישה

סדרת פירושי התנ"ך של הרב. 4 כרכים: שמות, דברים, שמואל, ישעיהו. בפירושיו מראה הרב כיצד פסוקי התנ"ך מלמדים אותנו את השקפת התורה האמיתית על מושגיה ורעיונותיה.
כהן ונביא

כהן ונביא

רכישה

קובץ מאמרים של הרב. לצערינו, הרבה מהדברים שהרב צפה והזהיר התממשו. והרבה מן הדעות שהוא הביע בזמנו בבדידות מזהירה, זוכות היום להסכמה רחבה.
על האמונה ועל הגאולה

על האמונה ועל הגאולה

רכישה

הספר נכתב בכלא מעשיהו, ובו הרב דן מבחינה רעיונית והלכתית על תקופתינו, ועל המעשים שעם ישראל צריך לעשות כדי להגיע לגאולה השלמה.
מעל בימת הכנסת

מעל בימת הכנסת

רכישה

קובץ הנאומים של הרב בכנסת, הנאומים עוסקים בתחומים רבים מסדר חיינו הציבורים. ספר מרתק לקריאה!
צופה ומנהיג

צופה ומנהיג

רכישה

לא היו ימים טובים בישיבת “הרעיון היהודי” כימים בהם התקיימו שיעוריו של הרב מאיר כהנא. לקראת כל שיעור היתה תכונה רבה. תלמידים, מזדמנים ושאר נאמני הרעיון היהודי היו תופסים את מקומם בבית המדרש ליד תלמידי הישיבה. ספר זה מרכז את שיחות הרב מאיר כהנא כפי שנכתבו על ידי תלמידו המובהק נתנאל עוזרי הי”ד
הרב מאיר כהנא - מכתבים לילדיו

הרב מאיר כהנא - מכתבים לילדיו

רכישה

הרב מאיר כהנא נאלץ להיעדר מביתו ימים רבים עקב התמסרותו לעם ישראל, לתורת ישראל ולארץ ישראל. בספר זה פורסמו חלקים ממכתבים שכתב לילדיו בעת ששהה בחו"ל ובבתי כלא. המכתבים כוללים דברי תורה רבים, דברי מוסר, הדרכות אישיות, לבטים, ענייני דיומא והומור.
Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев.

Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев.

Стоя перед толпой, мэр прокричал: «Убейте их, пока их еще немного!». Нет, это был не шиитский фанатик из иранской или южноливанской деревушки. Этот мэр был полной противоположностью им – Ицхак Ярон из преимущественно левого города Гиватаим, пригорода Тель-Авива, основанного воинственными пролетариями. Это был человек левых убеждений, прогрессист, гуманист, глубоко верящий в свободу самовыражения; человек, боровшийся с фанатизмом, насилием, фашизмом и ненавистью – и именно он прокричал: «Убейте их, пока их еще немного». «Они» – это члены партии Меира Каханэ «Ках». «Они» собрались в Гиватаиме на разрешенный властями митинг и вдруг столкнулись с группой левой молодежи. Мэр Ярон, а также помощники министров Ади Амораи и Шошана Арбели-Альмозлино с несколькими членами Кнессета бросились на трибуну, чтобы физически помешать проведению разрешенного митинга. «Они» внезапно оказались под градом яиц и камней, при этом из левой толпы раздавались неприличные крики; именно в этот момент наш прогрессивно-либеральный гуманист прокричал свои бессмертные слова: «Убейте их, пока их еще немного!».
Яблоки и яблони

Яблоки и яблони

Глубоко на дне, погребенный под толщей еврейской совести, мучает и не дает покоя вечный вопрос, главный кошмар всех еврейских кошмаров. Это вечный колокол, который отзывается в еврейских умах и заставляет учащенно биться сотни испуганных еврейских сердец. Это вопрос всех вопросов. Если оставить его без ответа, он уничтожит все причины существования сионизма, еврейского государства и еврейского народа. И это вопрос, на который у светского еврея нет ответа, и потому его сын – более честный, чем он сам – уже не видит необходимости ни в сионизме, ни в еврейском государстве, ни в еврейском народе. Стоит ли удивляться, что бедный еврейский лидер, интеллектуал, неораввин рассыпается у всех на виду, одновременно набрасываясь в зверином порыве гнева на всех, кто поднимает этот вопрос, хотя и его самого, и еврейское государство, и еврейскую общину мучает душевная агония? Это настолько простой вопрос, что его простота породила массу еврейских комплексов. Этот навязчивый вопрос привел к духовной гибели больше молодых евреев, чем сгинуло в гитлеровских лагерях смерти. Этот манящий вопрос соблазняет молодых евреев и израильтян, проглатывает их и увлекает в могилу ассимиляции и национальной гибели. Еврейский Вопрос нашего времени с бесподобно жестокой честностью метит в самый эпицентр интеллектуальных и логических основ сионизма, Израиля, иудаизма и еврейского народа. Это Вопрос, который удаляет и заменяет собой четыре классических вопроса пасхального седера. Этот Вопрос сам превратился в нескончаемый мини-седер, который накрывается каждый день еврейского года. Как мало молодых евреев все еще произносят четыре первоначальных вопроса, и насколько меньше не задают самый главный: Зачем вообще быть евреем?..